Program VII Dni Arabskich
There are no translations available.

Miejsce obrad: sala Rady Wydziału WSMiP, ul. Narutowicza 59a


 Plan Konferencji:

 

Dzień pierwszy

 

10.00 - 10.30  Otwarcie - prof. Marek Dziekan

10.30 - 12.30  Panel I

12.30 - 13.00  Przerwa kawowa

13.00 - 15.00  Panel II

15.00 - 16.30  Przerwa obiadowa

16.30 - 18.45  Panel III


19.00 - "Kobieta - jak ziarno piasku lub rzęsa" - wernisaż fotografii poświęconej kobiecie arabskiej autorstwa p. Agnieszki MandalDzień drugi

 

10:00 - 12:00 Panel IV

12.00 - 12.30 Przerwa kawowa

12.30 - 14.30  Panel V

14.30 - 16.00  Przerwa obiadowa

16.00 - 18.30  Panel VI


20.00 - Impreza Orient Express w Shisha Club Sahara na ul. Piotrkowskiej 143 połączona z koncertem muzyki arabskiej w wykonaniu Issy Chahena i Adeba Chamouna i występem tancerki Hayal


 

Tematy prelekcji:

 

Dzień pierwszy  (21 kwietnia 2010)


Prof. Marek Dziekan
Tożsamość i globalizacja we współczesnej myśli arabsko-muzułmańskiej

Panel I

Mgr Paweł Mączka
Muzułmanie w nowoczesnym społeczeństwie zachodnim - tożsamość kulturowa i polityczna europejskich muzułmanów, ich wpływ na proces wyborczy w krajach Europy Zachodniej

Mgr Anna Rusinek
Zrozumieć terrorystę... Dlaczego niektórzy muzułmanie w Europie radykalizują się?

Mgr Antoni Przemysław Kosowski
Rząd amerykański a Moorish Science Temple of America

Konrad Adamowicz
Malcolm X. Afroamerykanie wobec islamu w latach 50. i 60. XX wieku

Rafał Smoleń
Dżihad. Wojna zbrojna czy duchowa?

Panel II

Mgr Marta Tobota
Od dżihadu Maitatsine do starć Boko Haram - eskalacja islamizmu w północnej Nigerii

Mgr Jakub Gustaw Gajda
Pasztunowie - zaciekli wrogowie, a może trudni partnerzy Zachodu?

Mgr Olga Nadskakuła
Stosunek do muzułmanów w Rosji

Andrzej Albiniak
Tatarzy południowo-zachodniej Lubelszczyzny

Mgr Magdalena Lewicka
Zachód a świat islamu - w poszukiwaniu zrozumienia, dialogu i współpracy

Panel III


Mgr Błażej Cecota
Islam w przekazach historyków bizantyńskich IX-X wieku

Piotr Solecki
Islam i Zachód wobec krucjat i ich dziedzictwa

Martyna Kośka
Zbrodnia i kara. Zrozumieć muzułmańskie prawo karne

Anna Ślęzak
Adopcja w świetle regulacji prawa muzułmańskiego a zachodnie rozumienie tej instytucji

Mgr Mateusz Smolaga
Kraje arabskie jako wschodzący donatorzy pomocy rozwojowej

Mgr Karolina Matros
Świat islamu na Zachodzie, czyli muzułmanie w europejskiej przestrzeni publicznej, na przykładzie miast niemieckich

 

Dzień drugi  (22 kwietnia 2010)

 

Panel IV


Mgr Damian Kokoć
Inspiracje helleńskie w filozofii Al-Farabiego

Daria Suwała
Wpływ myśli zachodniej na koncepcje Sajjida Kutba

Mgr Karolina Rak
Malek Bennabi - wokół teorii cywilizacji

Mgr Anna Paluszek
Podmiotowość polityczna muzułmanów - rozważanie teoretyczne

Mgr Tomasz Krause
Filozoficzne (etyczne) aspekty współistnienia kultur. Islam a Zachód - asymilacja czy wielokulturowość?

Panel V


Mgr Barbara Szot
Elementy orientalne w cyklu Opowieści z Narnii C.S. Lewisa

Marta Minakowska
Relacje Inny-Zachód na podstawie wątków filmowych

Mgr Magdalena Nowaczek-Walczak
"Milionerzy inaczej, czyli "jaka jest najdłuższa podróż, którą kiedykolwiek odbył człowiek" "podróż Proroka Muhammada z Jerozolimy do Nieba"

Mgr inż. arch. Andrzej Klimek
Fenomen popularności globalnej "star-architektury" w rejonie Zatoki Perskiej

Mgr Michał Moroz
Obraz islamu i muzułmanów w świecie memów internetowych

 Panel VI


Mgr Katarzyna Kleiber
Nacjonalizm, aryjskość, historyzm - irańskie interpretacje europejskich koncepcji

Nina Mocior
Zrozumieć Iran - bilans dialogu Unii Europejskiej i Iranu

Mgr Anna Chomętowska-Kontkiewicz
Globalizacja kontra islamizacja: dwubiegunowy wizerunek Turcji w polskiej prasie opiniotwórczej

Katarzyna Skonka
Twórcy pochodzenia palestyńskiego a świat Zachodu

Mgr Joanna Brzezińska
Islam i feminizm - ruch kobiecy w Egipcie w świetle sylwetek Hudy Szarawi i Zajnab al-Ghazali

Marta Saifi
Moda tradycyjna i współczesna wśród muzułmanek

 

 
powrót na górę strony