O NAS

Specjalność orientalna są to studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. W jej ramach student ma do wyboru jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

  1. Bliskowschodnią (Bliski Wschód i Afryka Północna)
  2. Azjatycką (Azja Wschodnia i Południowo-Wschodnia)

Cechą charakterystyczną studiów na specjalizacji orientalnej jest możliwość zdobycia szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu polityki, kultury, historii i gospodarki wymienionych regionów. W przypadku studiów stacjonarnych bardzo duży nacisk położony jest na naukę wybranego języka obcego (arabski, chiński lub japoński).

Studia prowadzone są zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wzbogaconą o przedmioty specjalizacyjne i lektoraty języków orientalnych. Specjalizacja orientalna prowadzona jest wspólnie przez Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Zakład Azji Wschodniej.

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki - w tym interdyscyplinarnym zespole naukowym, kierowanym przez prof. zw. dr hab. Marka M. Dziekana, pracują osoby o bardzo różnych zainteresowaniach badawczych: politolodzy, kulturoznawcy, historycy i filolodzy. Wspólnym mianownikiem wykładowców z tej Katedry jest świat arabski, fascynująca mozaika kulturowa i społeczna a jednocześnie region o kluczowej roli we współczesnych stosunkach międzynarodowych.

Zakład Azji Wschodniej - młody zespół badawczy kierowany przez prof. dr hab. Małgorzatę Pietrasiak, jako jeden z nielicznych w kraju specjalizuje się w studiach azjatyckich o charakterze politologicznym. Zainteresowania naukowe pracowników koncentrują się na politycznych i gospodarczych problemach państw regionu Azji Wschodniej, ich systemach politycznych, stosunkach z innymi podmiotami międzynarodowymi oraz kwestiach związanych z mniejszościami etnicznymi i wyznaniowymi w tych krajach, na bazie cywilizacyjno-historycznych podstaw.

 
powrót na górę strony