Warning: scandir(/var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs//.ssh): failed to open dir: Permission denied in /var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs/templates/orient/index.php on line 1 Warning: scandir(): (errno 13): Permission denied in /var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs/templates/orient/index.php on line 1 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs/templates/orient/index.php on line 1 REKRUTACJA
REKRUTACJA

Informacja dla licealistów: należy zostać przyjętym na kierunek stosunki międzynarodowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (zasady rekrutacji na stronie UŁ). Studia są dwustopniowe. Na pierwszym stopniu realizuje się ogólny program stosunków międzynarodowych; od I roku możliwy jest wybór przedmiotów opcjonalnych oferowanych przez specjalność orientalną. Na III roku studiów decyduje się o wyborze studiów drugiego stopnia.

Informacja dla studentów - specjalność orientalna oferuje:

Studia drugiego stopnia (2-letnie) - stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 35

Zasady przyjęć:

Ranking na podstawie:

1. Oceny na dyplomie przeliczanej w następujący sposób:

Ocena na dyplomie

Liczba punktów

Bardzo dobra

200

Dobry plus

165

Dobry

130

Dostateczny plus

95

Dostateczny

60

 

2. Oceny z pracy dyplomowej (albo w przypadku osób, które nie składały pracy dyplomowej - oceny z egzaminu dyplomowego) przeliczanej w następujący sposób:

Ocena z pracy dyplomowej albo egzaminu dyplomowego

Liczba punktów

Bardzo dobra

100

Dobry plus

82,5

Dobry

65

Dostateczny plus

47,5

Dostateczny

30

 

3. Udokumentowanych zainteresowań związanych ze specjalnością, za które kandydat uzyskuje dodatkowe punkty (łącznie za wszystkie wymienione niżej elementy nie więcej niż 100 pkt):

a) praca dyplomowa o tematyce związanej ze specjalnością - 20 pkt,

b) zaliczone w ramach studiów pierwszego stopnia przedmioty o tematyce związanej ze specjalnością - 10 pkt za każdy przedmiot,

a) publikacje naukowe - 10 pkt za każdą publikację,

b) udział w konferencjach naukowych - 10 pkt za każdą konferencję.

 

Studia drugiego stopnia (2-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc: 30

Zasady przyjęć:

Konkurs dyplomów.
 
powrót na górę strony