Warning: scandir(/var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs//.ssh): failed to open dir: Permission denied in /var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs/templates/orient/index.php on line 1 Warning: scandir(): (errno 13): Permission denied in /var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs/templates/orient/index.php on line 1 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/orient/orient.uni.lodz.pl/htdocs/templates/orient/index.php on line 1 WYKŁADOWCY
WYKŁADOWCY

Trzonem kadry naukowej na specjalności orientalnej są pracownicy WSMiP. Przedmioty specjalizacyjne i lektoraty prowadzone są przez pracowników i lektorów Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz Zakładu Azji Wschodniej. Dodatkowo zapraszani są do prowadzenia oddzielnych wykładów pracownicy naukowi z innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego lub spoza Uniwersytetu, których zainteresowania naukowe są bliskie programowi specjalności. 

 Nasi wykładowcy:

Małgorzata Pietrasiak
Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Pietrasiak
Kierowniczka Zakładu Azji Wschodniej. Autorka dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Specjalizuje się w problematyce indochińskiej w tym przede wszystkim Wietnamu - historia i dzieje najnowsze oraz integracji regionu Azji Południowo-Wschodniej.Prof. dr hab. Marek Dziekan
Kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone badania nad dziejami i kulturą obszaru cywilizacyjnego języka arabskiego i perskiego (islam, historia polityczna i społeczna, antropologia kulturowa, problemy polityczne współczesności).Radosław Bania
Dr hab. Radosław Bania
Prowadził badania dotyczące stosunków USA z arabskimi krajami Bliskiego Wschodu, których efektem była książka i liczne artykuły naukowe.  Jego rozprawa habilitacyjna dotyczyła państw Zatoki Perskiej w kontekście polityki brytyjskiej.Dominik Mierzejewski
Dr Dominik Mierzejewski
Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego (2001); doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej (2006); studiował język chiński i kulturę na Shanghai International Studies University (1999 - 2000 i 2003 - 2004); stypendium Jana Karskiego; staż w The Heritage Foundation (2003), stypendium KOLUMB przyznawane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej - staż w Chińskiej Akademii Nauk (2010-2011, Pekin), członek organizacji międzynarodowych Association for Asian Studies, European Association of Chinese Studies (board member) oraz członek zespołów redakcyjnych "Azja-Pacyfik" (rocznik) oraz Journal of Contemporary Eastern Asia (Austria). Zainteresowania naukowe: polityka zagraniczna ChRL, system polityczny Chin.Izabela Kończak
Dr Izabela Kończak
Badaczka islamu w Rosji, specjalizująca się w historii kultury arabsko-muzułmańskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują również problem sytuacji kobiet w krajach Bliskiego Wschodu (islam i judaizm).Grzegorz Bywalec
Dr Grzegorz Bywalec
Ekonomista. Zainteresowania naukowe: problematyka decentralizacji w krajach rozwijających się, problemy globalizacji i regionalizacji oraz ekonomia rozwoju; specjalizuje się w problematyce indyjskiej.Marta Woźniak
Dr Marta Woźniak
Specjalizuje się w mniejszościach religijnych Bliskiego Wschodu, przede wszystkim chrześcijanach koptyjskich oraz asyryjskich. Ma za sobą stypendia językowe w Syrii i Egipcie oraz staż w Ambasadzie RP w Kairze.Tomasz Kamiński
Dr Tomasz Kamiński
Adiunkt w Zakładzie Azji Wschodniej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na roli Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, w tym w szczególności na polityce UE wobec Chin. Jest twórcą internetowej gry edukacyjnej dotyczącej zarządzania projektami. Oprócz pracy naukowej jest też konsultantem biznesowym i menadżerem projektów.Karol Żakowski
Dr Karol Żakowski
Jest adiunktem w Zakładzie Azji Wschodniej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże naukowe w Instytucie Języka Japońskiego Japan Foundation w Kansai (2006), na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (2008-2009), w Izbie Reprezentantów  Parlamentu Japonii (2009) oraz na Uniwersytecie Keio (2012-2013, Japanese Studies Fellowship w ramach Japan Foundation). Zajmuje się problematyką japońskiej sceny politycznej oraz stosunków chińsko-japońskich.Tomasz Jurczyk
Mgr Tomasz Jurczyk
Politolog. Dwukrotnie na stypendiach rządowych (w Chinach kontynentalnych i na Tajwanie). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na stosunkach ponad Cieśniną Tajwańską oraz roli Chin w stosunkach międzynarodowych.Masakatsu Yoshida
Mgr Masakatsu Yoshida
Lektor języka japońskiego. Organizator licznych wykładów i spotkań z  przedstawicielami świata nauki, kultury i polityki Japonii oraz wystawy kultury japońskiej dla łodzian i łódzkiego środowiska akademickiego.Bartosz Kowalski
Mgr Bartosz Kowalski
Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2008); doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej; stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej RP -- stypendium naukowe na Uniwersytecie Shandong (2005-2006); Zainteresowania naukowe: polityka wewnętrzna ChRL, modernizacja Chin Zachodnich, polityka zimnowojenna w Azji Wschodniej.Łukasz Błoch
Mgr Łukasz Błoch
Zajmuje się integracją regionalną w Afryce, a także współpracą grupy państw AKP (Afryka, Karaiby, Pacyfik) z Unią Europejską. Przedmiotem jego zainteresowań są również konflikty zbrojne we współczesnym świecie.Krzysztof Zdulski
Mgr Krzysztof Zdulski
Interesuje się polityką zagraniczną i wojskową III Rzeszy, historią stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie w pierwszej połowie XX wieku oraz pozycją Turcji na arenie międzynarodowej od początków XIX wieku do dziś. Obecnie prowadzi badania, których tematem jest polityka III Rzeszy wobec Turcji. Mgr Marcin Godziński
Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorant w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Interesuje się m.in. konfliktem bliskowschodnim, globalnym terroryzmem, konfliktami zbrojnymi we współczesnym świecie, pozycją Indii oraz Iranu we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Mgr Karolina Mirys-Kijo
Interesuje się przemianami społeczno-kulturowymi zachodzącymi w społeczeństwie muzułmańskim m.in. pod wpływem globalizacji, jak również gospodarką państw arabskich. Zajmuje się także strojami i modą kobiet świata arabsko-muzułmańskiego.
Mgr Marta Piątak

Arabistka, zajmuje się prawem muzułmańskim, w szczególności jego miejscem w prawie państwowym współczesnego Egiptu.

Mgr Dorota Ściślewska
Jej zainteresowania naukowe obejmują stosunki Zachodu ze światem muzułmańskim oraz kody kulturowe i popkulturowe wpływające na postrzeganie islamu i jego wyznawców. Sporo uwagi poświęca też problematyce gender i kształtowaniu się ruchów emancypacyjnych w społeczeństwach Orientu. Odbyła staż w Ambasadzie RP w Doha.Edyta BednarekMgr Edyta Bednarek
Absolwentka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia społeczno-polityczne współczesnej Japonii. Uczestniczyła w "Japan and Poland Intercultural Seminar" w Kwansei Gakuin University, w Osace.

 


Marta GrabowskaMgr Marta Grabowska
Absolwentka stosunków międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe związane są z zagadnieniami sceny społeczno-politycznej Tajlandii.Anna KrzysztofiakMgr Anna Krzysztofiak

Magister historii sztuki UŁ, doktorantka prof. M. Pietrasiak, artysta Filharmonii Łódzkiej. Jej zainteresowania związane są z chińsko-tajwańskimi relacjami kulturowymi. Gra na wielu tradycyjnych instrumentach chińskich i japońskich, a swoje umiejętności najchętniej zdobywa w podróży. Wielokrotnie występowała jako solistka w Polsce, Belgii, Holandii, Luksemburgu oraz na Tajwanie. Za swoje osiągnięcia z okresu studiów magisterskich została nagrodzona medalem Uniwersytetu Łódzkiego "za chlubne studia".

 

 
Małgorzata StańczykMgr Małgorzata Stańczyk
Doktorantka, prelegentka na licznych konferencjach naukowych w tym zagranicznych i międzynarodowych, współredaktor dwóch książek, autorka kilkudziesięciu artykułów. W ramach stypendium LLP Erasmus prowadziła wykłady na Corvinus University of Budapest. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat Rosyjskiego Dalekiego Wschodu w relacjach rosyjsko-japońskich. Zrealizowała staż naukowy na Syberyjskim Federalnym Uniwersytecie w Krasnojarsku, prowadziła także badania w Irkucku. Odbyła praktyki w ambasadzie RP w Atenach, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Konsulacie Honorowym Republiki Czeskiej. Michał ZarębaMgr Michał Zaręba
Absolwent Wydziału Ekonomiczno?Socjologicznego, kierunek: socjologia (2010) oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, kierunek: stosunki międzynarodowe (2011). Doktorant w Zakładzie Azji Wschodniej w ramach Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Humanistycznych Studiów Doktoranckich. Jego zainteresowani naukowe obejmują historię, współczesne stosunki międzynarodowe oraz procesy integracyjne w regionie Azji Południowo - Wschodniej. Zajmuje się również rolą sportu w stosunkach międzynarodowych.
 


Marcin SochaMgr Marcin Socha
Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (2011); staże naukowe Fundacji Japońskiej (IX 2012- III 2013) oraz na Uniwersytecie Kwansei Gakuin (IX 2010 - III 2011). Zainteresowania naukowe: współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatu, rola Japonii w regionie Azji Wschodniej, rozwój narzędzi miękkiego oddziaływania ?soft power? w regionie Azji Wschodniej.
 
powrót na górę strony